Pradědovo včelařství

Metodika získávání propolisu

Nejvhodnější doba pro získávání nejvyšších výnosů propolisu během roku je měsíc červen.

Jaké mezery vyplňují včely propolisem?

V mezerách do 3,5 mm najdeme propolis s minimálním podílem vosku, dá se použít síťovina s velikostí mezer až do 4,7 mm. Větší mezery už vyplňují voskem.

Těžba propolisu pomocí pytloviny

Podívejme se do Ruska. Zde úspěšně těží propolis z pytloviny, kterou pokládají na horní rámky. Pytlovinu používají místo plastové fólie. Vzhledem k tomu, že se jedná o často velké včelí farmy, propolis z pytloviny se sklízí v chladnějších dnech, kdy se lépe drolí a odděluje od látky. V menším měřítku lze zapropolisovanou pytlovinu vložit do sáčku a následně do mrazáku. Propolis potom drolením oddělíme od pytloviny.

Těžba propolisu pomocí síťoviny

Mezi horní loučky a strupkovou folii se vloží síťovina s dostatečně malými otvory. Speciální mřížky se prodávají ve včelařských obchodech, ale lze použít i běžnou plastovou síť do okna proti hmyzu. Tyto otvory se včely snaží vytmelit propolisem. Po nějaké době (cca 14dní až měsíc, jak kdy) bude prostor mřížky v mezerách mezi rámky zaplněn. Doporučujeme mřížky nebo síťovinu v průběhu sezóny po částečném zatmelení vyměnit, nečekat, až bude síťovina z velké části zatmelena. Zvýší se tím výnos propolisu.

Po odebrání síťoviny vložte do igelitového pytle a vložte do mrazáku. Po zmrznutí propolis zkřehne a dá se lehce oddrolit od síťoviny.

Těžba propolisu pomocí mateří mřížky

Zajímavou alternativou je položení mateří mřížky na horní loučky nejhořejšího nástavku, na ni položit po celé její ploše čisté plátno, následuje horní víko úlu. Tím začne pronikat do úlu vzduch a včelky se snaží mezery v mateří mřížce utěsnit. Pak už stačí jen zatmelené mateří mřížky sebrat a počkat na chladnější počasí, které je vhodné ke drolení propolisu z mateřích mřížek.